TAF Yön. Kur. Top.


6 Ağustos 2013 tarihinde saat 13.00’de Radisson Blu Otel’de Olağanüstü kongre kararı almak üzere Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı yapılacaktır. Topantıda, istifa eden Federasyon Başkanımız Mehmet Terzi'nin yerine geçici başkan seçilecek ve seçim tarihi belirlenecektir.