Türkiye Atletizm Federasyonu 2016 Taslak Faaliyet Programında yer alacak İl Faaliyetlerinin belirlenmesi amacı ile; Federasyon Başkanlığımızca hazırlanan il faaliyet takvimi taslağına ilinize ait önemli gün ve haftalara yönelik etkinlikler eklenecektir. Her il ayrıca değişik yaş gruplarına yönelik ilin enlerini seçecektir. (En Hızlısı, En Yüksek Atlayanı, En İleri Atlayanı, ve En Uzun Atanı yarışmaları yapılacaktır.) 

İl Faaliyet takvimi bu formatta hazırlanıp İl onayından sonra Federasyonumuz onayına gönderilmesi hususu önemle duyurulur.

2016 Yılı İl Faaliyet Takvimi Çalışma Taslağını Görüntülemek İçin Tıklayınız