Aşağıda belirtilen faaliyetlerin ödemeleri verilen hesap numaralarına yatırılmak üzere bankaya gönderilmiştir. Ödemeleri gönderilen faaliyetler :

Salon Rekor Deneme Yarışmaları      (26-27 Aralık 2015 )  (09.03.2016 ÖDENDİ )