Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyetlerindeki teknik toplantı gününde değişikliğe gidildi. Yarışma statüleri, değişiklikler işlenerek güncellendi.

Yıl içindeki Türkiye Atletizm Federasyonu yarışmalarında mali konulardaki düzenlemeler göz önüne alınarak teknik toplantı gününde değişikliğe gidildi. Buna göre daha önce statülerde müsabaka gününün bir gün öncesinde akşam saatlerinde gerçekleşen teknik toplantılar, müsabaka günü sabahına alındı.

Konuyla ilgili değişiklikler yarışma statülerinde güncellenerek web sitemizde yayınlandı. Yeni teknik toplantı saatlerini, ilgili yarışmanın statü dosyasında bulabilirsiniz.

YARIŞMA STATÜLERİ BÖLÜMÜ