Atletizm liglerinde yer alan kulüplerin lige katılım bedelleri, sporcu yetiştirme ücreti, yabancı sporcu bedeli ve ilişiksiz bedeli, hakem, antrenör vize ücreti ve seminer katılım bedeli, özel yarışmalar organizasyon bedeli, sporcu kayıt ücreti ve sporcuların sigortalanması hakkında yönetim kurulunca tespit edilen uygulamalar aşağıya çıkarılmıştır.

Buna göre:

1-Türkiye Atletizm Federasyonunun Sporcu, Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil işlemleri Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığının oluru gereği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince yapılmasına devam edilecektir.

2- Transfer Dönemi 01 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır. Yabancı sporcuların transfer dönemi ise 01 Kasım 2017- 30 Mayıs 2018 tarihleri arasındadır.

3-Sporcu transferlerinde ilişiksiz bedeli 2.000-TL,(İlgili kulübe)

Sporcu yetiştirme ücreti 2.500-TL. (İlgili kulübe)

Yabancı sporcu bedeli    5.000-TL. (Federasyon hesabına)

Belirtilen miktarlar 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

4-Atletizm liglerine katılan kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere katılım bedeli;

*Süper Lig                 500-TL,

*1.Lig                        250-TL,

*Gençler Ligi             250-TL,

*Yıldız ve 16 Yaşaltı  150-TL,

*Kros ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere;

1 kategoriye katılacak kulüpler          150-TL,

2-3 kategoriye katılacak kulüpler       300-TL,

4 kategoriye katılacak kulüpler          400-TL,

*Atmalar ligine katılacak olan kulüpler bayan/erkek katıldıkları kategorilere göre;

1 kategoriye katılacak kulüpler           150-TL,

2-3 kategoriye katılacak kulüpler       300-TL,

4 kategoriye katılacak kulüpler          400-TL,

*Salon Ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere 150-TL,

*Yürüyüş Ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere;

1 kategoriye katılacak kulüpler           100-TL,

2-3 Kategoriye katılacak kulüpler       150-TL,

4 kategoriye katılacak kulüpler           250-TL,

5-2018 Yılı Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı

Talimatta; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel işletmeler, Belediyeler, Sosyal Amaçlı Dernek ve Kulüpler marifetiyle il, ilçe ve beldelerde düzenlenecek olan Yarı Maraton, Maraton, Ultra Maraton, Özel Yarışmalar ve Halk Koşuları v.b organizasyonlarındaki uygulanacak özel şartlar, görev, yetki ve sorumlulukları ile usul ve esasları belirlenmiştir.

Talimat ilgili hükümleri gereği aşağıda belirtilen Özel Yarışmalar Organizasyon bedeli ve sporcu sağlık sigorta bedeli yarışma tarihinden önce kurum,  kuruluş, firma veya organizatörce  federasyon hesabına yatırılacaktır.

0-500   kişi katılım                 750-TL,

501-1000 kişi katılım              1.250-TL,

1001-2500 kişi katılım            2.500-TL,

2501 ve  yukarısı                      5.000-TL,

Yarışma başına Sporcu sağlık sigorta bedeli 5 TL.

Yarışma Katılım Bedelleri ve Federasyonumuza Yapılacak Diğer Ödemeler:

Garanti Bank :TR45 0006 2000 7110 0006 2959 24

 6-Antrenörlerin vize ücreti ve seminer katılım bedeli 100-TL,

15 Kasım- 15 Aralık 2017 tarihine  kadar  antrenör vize ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Vize ücretini yatıran antrenörler  Banka Dekontu ile birlikte aşağıda belirtilen formatta federasyon başkanlığına gönderilmesi halinde  2018 sezonunda faal antrenör olarak görev alabileceklerdir.  Lisansının vizesini yaptırmayanlar kulüp adına veya federasyon adına görev alamayacak, federasyon faaliyetlerine katılmaları halinde harcırah ödenmeyecektir.

Antrenörün  Adı ve Soyadı İli Kademesi  (1,2,3,4,5) Federasyon Kayıt No

Antrenör Kursları Kursa Katılım Ücretleri:

  1. Kademe Yardımcı Antrenör Kurs Ücreti :500-TL.
  2. Kademe Antrenör Kurs Ücreti :750-TL.
  3. Kademe Kıdemli Antrenör Kurs Ücreti :1.000-TL.
  4. Kademe Başantrenör Kurs Ücreti :1.250-TL.
  5. Kademe Teknik Direktör Kurs Ücreti :1.250-TL.

Antrenör Kimlik Kartı Ücreti                    :30-TL.

Antrenör Vize-Kurs ve Seminer Bedelleri:

Garanti Bank: TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14

 7-Hakemlerin yıllık vize ücreti 50 TL. Atletizm Hakem Kursu Katılım Bedeli  100TL.

2018 Yılı Faal Hakem Listeleri Atletizm Hakem Talimatının 13., e. maddesi gereğince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.

Federasyon İl Temsilcilerinin 2018 Yılı Hakem semineri ile İlgili Hususları Görüntülemek İçin Tıklayınız

Online hakem bilgi formu 

Yıl Sonu Hakem semineri Sunumunu Görüntülemek İçin Tıklayınız

Hakem Vize-Kurs ve Seminer Bedelleri :Garanti Bank :TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13

Milli Sporcu Belgesi alımı için :50-TL.

 Federasyonumuzdan   Kurum , Kuruluş, Belediye ve Üniversitelere verilen ilgili makama yazısı  için: 30-TL.

Garanti Bank: TR45 0006 2000 7110 0006 2959 24

 Çocuk Atletizmi Seminer Bedeli için ise

 Garanti Bankası: TR78 0006 2000 7110 0006 2959 12 nolu hesaba yatırılacaktır.