12 Ekim 2017 perşembe günü başlamsı planlanan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 19 Ekim 2017 Perşembe gününe ertelenmiş olup müraacatlar 18 Ekim 2017 çarşamba mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Katılmak isteyen kursiyerlerin dekontlatı ile dilekçelerini 0 312 309 19 70 numaralı fax numarasına göndermeleri gerekmektedir

 

 Katılacaklarda Aranacak Şartlar

A- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

B- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.

C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

D- En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

E- 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENİLEN BELGELER

 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı)

Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir)

Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Aslı getirilecektir)

Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir

Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücreti 500,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır.

Kurs programı

Önemli Not: Kurs ücretlerini yatıranların dekontlarını ve kursa katılmak istediklerine ilişkin dilekçelerini Federasyonumuz faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

Fax       : 0 312 309 19 70

Telefon : 0 312 309 19 61-68