• 2018 Faaliyet sezonunda görev yapmak isteyen hakem arkadaşlarımızın vize ücreti yatırma ve on-line link üzerinden hakem bilgi formlarını doldurma süreleri 15 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

• Hakem arkadaşlarımız 15 Aralık 2017 tarihine kadar 50TL vize ücretini Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 Iban numaralı hesaba yatıracak olup; dekontlar il temsilcileri tarafından toplu olarak federasyonumuza gönderilecektir.

• On-Line link üzerinden adli sicil belgelerini yükleyemeyen arkadaşlarımız belge çıktılarını il temsilciliklerine teslim edecek ve dekontları ile birlikte federasyonumuza gönderilecektir.

• İl Temsilcileri ve hakem kurulları vize ücreti yatıran hakem sayıları ile bilgi formunu dolduran hakem sayılarını eşleştirerek olası aksaklık ve eksikliklerin önlenmesini sağlayacaklardır.

• 15 Aralık 2107 tarihi sonrasında yatırılan vize ücretleri dikkate alınmayacaktır.

• Online hakem bilgi formu 

2018 faal hakem listesi