Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince 196 ülkede uygulanan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının talebi doğrultusunda 22-23 Mart 2018 tarihlerinde ekte bulunan program doğrultusunda Gazi Üniversitesin de organize edilecektir.

Seminere katılacak kursiyer sayısı seminerin yapılacağı yerin Başkent olması ve yoğun talebin bulunması nedeniyle 70 kişi olması kararlaştırılmıştır. Seminere katılacak kursiyerlerin tespiti de Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenerek federasyonumuza bildirilecektir.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca belirlenen kursiyerler de seminere kalım bedeli olan 50.00TL yi de Federasyonumuzun Garanti Bankasındaki TR78 0006 2000 7110 0006 2959 12 Hesap numarasına yatırmaları ve dekontlarını da seminer öncesinde federasyonumuz görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. (Seminer için yatırılacak ücret için banka herhangi bir masraf talep etmeyecektir.)

Program