Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Toplanma Kampı 23 Nisan-03 Mayıs 2018/Edirne

Kamp listesi
Şimşek Hotel

 

Mesafeler Olimpik Kadro Hazırlık Kampı 01-31 Mayıs 2018/Erzurum
Palan Otel