İzmir’de 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olimpik Deneme yarışmalarının taslak programı ektedir.

İZMİR OLİMPİK DENEME PROGRAM