5 Aralık 2018 tarihinden itibaren kesinleşecek olan Türkiye Atletizm Federasyonu 2019 Faaliyet Programında yer alacak İl Faaliyetlerinin belirlenmesi amacı ile Federasyon Başkanlığımızca İl Müdürlüklerine yönelik taslak faaliyet programı hazırlanmıştır. İlinize ait önemli gün ve haftalara ait etkinliklerin eklenmesi ve her ilin ayrıca değişik yaş gruplarına yönelik ilin enlerini seçmesi gerekmektedir. (En Hızlısı, En Yüksek Atlayanı, En İleri Atlayanı ve En Uzun Atanı yarışmaları yapılacaktır.)

İl Faaliyet takvimi ekli formatta hazırlanacak olup, İl onayı alındıktan sonra Federasyonumuz onayına gönderilecektir önemle duyurulur.

 

2019 faaliyet listesi