Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince 196 ülkede uygulanan dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi 07-08 Aralık 2018 tarihlerinde Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürlüğünde (BESYO) organize edilebilmesi kararlaştırılmıştır.
Projenin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda bulunan linkte belirtilen hususların 26 Kasım 04 Aralık 2018 Salı günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi ve en az 50, en fazla 60 kursiyerin kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:
1- Seminer ücreti Federasyonumuzun Garanti Bankasındaki TR78 0006 2000 7110 0006 2959 12 nolu hesabın 50 TL yatırılması.
2- Formda belirtilen evrakların asılları seminer öncesi görevliye teslim edilmesi gerekmektedir.
3- Seminer talep edilen ilde ikamet edenlere yönelik yapılacağı duyurulmuş olmasına rağmen, yakın illerden de müracaatların olduğu görülmüştür. Bu nedenle yakın illerde yapılan müracaatlar en üst sınır olan 60 sayısının içerisinde olması halinde kabul görecektir.

 

kayıt kapanmıştır