18-28 Ocak 2019 tarihleri arasında İzmir’de devam etmekte olan Atletizm 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu’na başvuran ve muafiyet şartlarını taşıyan kursiyerler, 24 Ocak 2019 Perşembe günü 9.00’da İzmir Atatürk Stadyumu’nda (Basın Girişi) hazır bulunmaları gerekmektedir.

MUAFİYET ŞARTLARI
Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar Aslı Gibidir yapılan diplomaları ile temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
Kademeleri itibariyle başka bir antrenör kursunda başarılı olanlar girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademedeki Atletizm kursuna başvurduklarında Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen dersler ve saatlerin aynı olması durumunda almış olduğu antrenörlüğe ait onaylı antrenör belgesi ve onaylı ders içeriklerini teslim etmeleri halinde temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
Onaylanmamış (fotokopi) evraklar muaf olmaya yeterli değildir.