5-6 Nisan 2019 tarihlerinde Giresun Üniversitesi’nde organize edilecek olan Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Semineri’nin en az 50 en fazla 60 kursiyer olarak belirlenmiştir. Ancak yoğun taleplerin yapılmış olması nedeniyle üst sınır 90’a çıkarılmıştır. Bu çerçevede aşağıda listesi bulunan kişilere yönelik bu seminer yapılacaktır. Seminere katılım kayıtları kapanmıştır.

SEMİNER GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

a) 1 adet vesikalık fotoğraf
b) Diploma veya mezuniyet belgesi -(aslı veya e-devletten alınan)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
d) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan ceza olmadığına dair yazı (e-devletten alınan)
e) Banka Dekontu.
f)İkametgâh Belgesi

 Not: Yukarıda belirtilen evrakların asılları seminer öncesi görevliye teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyenler kursa alınmayacaktır.

Giresun seminer programı
Katılımcı listesi