2019 Hakem Talimatı yayınlanmış olup ektedir.

2019 Hakem talimatı