Özel Yarışmalar Bilgilendirme Yazısı

1- Federasyondan izin ve yetki almak şartı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler bu talimat hükümleri çerçevesinde Federasyonun gözetim ve denetiminde özel yarışmalar düzenleyebilir. Ancak, Federasyonun izni olmaksızın hiçbir yarışma düzenlenemez. Tespiti halinde Özel yarışmalar Uygulama Talimatında belirtilen gerekli yasal işlemler ve yaptırım uygulanacaktır.
2- Yarışmanın faaliyet programında yer alabilmesi ve uygunluk verilebilmesi için her yıl yarışma talep formunun eksiksiz doldurulması ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalı ile resmi olarak federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.
3- Yarışma organizasyon bedelinde hiçbir kurum, kuruluş ve sponsor firmaya muafiyet uygulanmayacak olup organizasyon katılım bedelinin yarışma tarihinden en az beş gün önce federasyon hesabına yatırılması gerekmektedir.
4- Sporcu sağlık sigortası yaptırılması zorunlu olup sporcu kayıt bilgilerinin ( adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, vatandaşlık numarası ) sağlık sigortası işlemleri için yarışma tarihinden iki gün önce federasyona bildirimde bulunulması gerekmektedir.
5- Yarışma sonuçlarının geçerli olabilmesi için parkurun federasyon tarafından görevlendirilen AIMS ölçüm sertifikalı kişiler tarafından ölçülmesi ve yarışma tarihinden önce ölçüm raporlarının federasyona gönderilmesi gerekmektedir.
6- Yarışmalara Federasyon faal hakem listesinde ismi olan Atletizm Hakemlerinin, organizasyonun düzenlendiği Atletizm İl Temsilciliği tarafından görevlendirmelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Hakem görevlendirmesi yapılmadan yarışmaların düzenlenmesine izin verilmeyecektir.
7- Ölçüm sertifikasına sahip ölçümcüler tarafından ölçümü yapılmayan, ölçüm raporu Federasyona gönderilmeden düzenlenen yarışmalar Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde “standart dışı” olarak belirtilecektir.
8- Yarışmalara ait statü ve duyurularda sporculara verilecek olan madalya, kupa ve diğer ödüller açık bir şekilde ilan edilecektir.
9- Master sporcuların yaş grupları WMA kural 141.1’de belirtildiği üzere yarışma tarihine göre gün-ay-yıl olarak düzenlenecektir şeklinde belirtilmesine karşın, talep eden organizatörler IAAF kurallarında olduğu gibi doğum yılını baz alarak da yarış yapabilecektir.
10- Yarışma sonuç zamanlaması chip sistemi ile yapılıyorsa bitirme zamanları elit atlet grubu için tabanca ile başlayıp, sporcunun varış noktasında chip sisteminden geçmesi ile sonlanacak (brüt zaman), master atletler için ise çıkışta chip sisteminden geçiş ile başlayıp, varış noktasında chip sisteminden geçişlerinde sonlanacak (net zaman) ve tasnifler buna göre yapılacaktır.
11- Federasyon Başkanı adına yarışmalarda görev yapan temsilcilerle koordineli olarak çalışılacaktır.
12- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Federasyonumuzun koordinasyon ve işbirliği içerisinde düzenlenecek özel organizasyonlarda her bir yarışma için yatırılan organizasyon katılım bedelinin % 20’ si Federasyonumuzca GSİM hesabına aktarılmaktadır.
13- Başvurular için Özel Yarışmalar Yarışma Talep Formu Federasyon web sayfası, bilgi bankası bölümü, Başvuru Formları kısmında yer almaktadır.

0-500 kişi katılım 1.200-TL,
501-1000 kişi katılım 1.800-TL,
1001-2500 kişi katılım 3.600-TL,
2501 ve yukarısı 7.200-TL,
Yarışma başına Sporcu sağlık sigorta bedeli 6-TL.
Banka Hesap Bilgileri:
Garanti Bankası TR45 0006 2000 7110 0006 2959 24
Özel Yarışmalar Bilgilendirme : Pelin ÖZCAN 0 534 030 08 91
Sağlık Sigorta İşlemleri ve Bedeller : Ferhat YILMAZ 0 531 390 41 85
Önemli Not: Lütfen daha detaylı bilgiler için Özel Yarışmalar Uygulama Talimatını inceleyiniz.