TAF 2019-2020 FALİYET SEZONU UYGULAMA TALİMATI
Atletizm liglerinde yer alan kulüplerin lige katılım bedelleri, sporcu yetiştirme ücreti, yabancı sporcu bedeli ve ilişiksiz bedeli, hakem, antrenör vize ücreti ve seminer katılım bedeli, özel yarışmalar organizasyon bedeli, sporcu kayıt ücreti ve sporcuların sigortalanması hakkında yönetim kurulunca tespit edilen uygulamalar aşağıya çıkarılmıştır.
Buna göre;
1-Türkiye Atletizm Federasyonunun Sporcu, Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil işlemleri Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığının oluru gereği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yapılmasına devam edilecektir.
2- Transfer Dönemi 01 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır. Yabancı sporcuların transfer dönemi ise 01 Kasım 2019- 30 Mayıs 2020 tarihleri arasındadır.
3-Sporcu transferlerinde ilişiksiz bedeli 2.500-TL, (İlgili kulübe)
Sporcu yetiştirme ücreti 3.000-TL. (Atletizm Lisansının çıkarıldığı ilk kulübe)
Yabancı sporcu bedeli 5.000-TL. (Federasyon hesabına)
Belirtilen miktarlar 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
4-Atletizm liglerine katılan kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere katılım bedeli;
*Süper Lig 1.000-TL,
*1.Lig 500-TL,
*Gençler Ligi 500-TL,
*Yıldız ve 16 Yaşaltı 350-TL,
*Kros ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere;
1 kategoriye katılacak kulüpler 250-TL,
2-3 kategoriye katılacak kulüpler 400-TL,
4 kategoriye katılacak kulüpler 500-TL,
*Atmalar ligine katılacak olan kulüpler bayan/erkek katıldıkları kategorilere göre;
1 kategoriye katılacak kulüpler 250-TL,
2-3 kategoriye katılacak kulüpler 400-TL,
4 kategoriye katılacak kulüpler 500-TL,
*Salon Ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere 150-TL,
*Yürüyüş Ligine katılacak kulüpler bayan/erkek ayrı ayrı olmak üzere;
1 kategoriye katılacak kulüpler 250-TL,
2-3 Kategoriye katılacak kulüpler 400-TL,
4 kategoriye katılacak kulüpler 500-TL,
5-2020 Yılı Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı
Talimatta; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel işletmeler, Belediyeler, Sosyal Amaçlı Dernek ve Kulüpler marifetiyle il, ilçe ve beldelerde düzenlenecek olan Yarı Maraton, Maraton, Ultra Maraton, Özel Yarışmalar ve Halk Koşuları v.b organizasyonlarındaki uygulanacak özel şartlar, görev, yetki ve sorumlulukları ile usul ve esasları belirlenmiştir.
Talimat ilgili hükümleri gereği aşağıda belirtilen Özel Yarışmalar Organizasyon bedeli ve sporcu sağlık sigorta bedeli 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile yarışma tarihinden önce kurum, kuruluş, firma veya organizatörce federasyon hesabına yatırılacaktır.
0-500 kişi katılım 1.200-TL,
501-1000 kişi katılım 1.800-TL,
1001-2500 kişi katılım 3.600-TL,
2501 ve yukarısı 7.200-TL,
Yarışma başına Sporcu sağlık sigorta bedeli 6 TL.
Yarışma Katılım Bedelleri ve Federasyonumuza Yapılacak Diğer Ödemeler:
Garanti Bankası :TR45 0006 2000 7110 0006 2959 24
6-Antrenörlerin yıllık vize ücreti 100-TL., Seminer katılım bedeli: 150-TL.
15 Kasım- 15 Aralık 2019 tarihine kadar antrenör vize ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Vize ücretini yatıran antrenörler Banka Dekontu ile birlikte aşağıda belirtilen formatta federasyon başkanlığına gönderilmesi halinde 2020 sezonunda faal antrenör olarak görev alabileceklerdir. Lisansının vizesini yaptırmayanlar kulüp adına veya federasyon adına görev alamayacak, federasyon faaliyetlerine katılmaları halinde harcırah ödenmeyecektir.(vize ücretini zamanında yatırmayıp sonradan yatırmak isteyenler normal bedelin 3 katını ödemek şartıyla yatırarak vizeli olacaklardır.)

Antrenörün Adı ve Soyadı İli Kademesi (1,2,3,4,5) Federasyon Kayıt No

Antrenör Kursları Kursa Katılım Ücretleri:
1. Kademe Yardımcı Antrenör Kurs Ücreti :750-TL.
2. Kademe Antrenör Kurs Ücreti :1.000-TL.
3. Kademe Kıdemli Antrenör Kurs Ücreti :1.250-TL.
4. Kademe Başantrenör Kurs Ücreti :1.500-TL.
5. Kademe Teknik Direktör Kurs Ücreti :1.500-TL.
Antrenör Kimlik Kartı Ücreti :50-TL.
Antrenör Vize-Kurs ve Seminer Bedelleri:
Garanti Bankası: TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14
Milli Sporcu Belgesi alımı için :50-TL.
Federasyonumuzdan Kurum , Kuruluş, Belediye ve Üniversitelere verilen ilgili makama yazısı için: 50-TL.
Garanti Bankası: TR45 000620007110 0006 2959 24
Çocuk Atletizmi Seminer Bedeli için ise
Garanti Bankası: TR78 0006 2000 7110 0006 2959 12 nolu hesaba yatırılacaktır.

2020 YILI HAKEM SEMİNERİ UYGULAMASI VE FAAL HAKEM LİSTELERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

online hakem kayıt linki