Bölgesel Lig Projesi kapsamında düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesinin statüsü ektedir. İlgililere duyurulur.

ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ