25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri’ne katılma hakkı kazanan antrenörlere ait duyuru ektedir.
İlgililere duyurulur.