TAF Merkez Hakem Kurulu, her sezon sonunda rutin olarak yapılan hakem seminerini bu yıl online olarak hazırladı.
Her yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılmakta olan hakem seminerlerini pandemi yılı olması nedeni ile illerde toplu olarak yapmak ve hakem arkadaşlarımızı risk ortamında bulundurmamak için bu yıl slaytların üzerine konu anlatımlı sunum çalışması yapıldı.
Web sayfasında sunumu açma sırasında, açılan pencereden çıkan iki şıktan
“Bu oturum için dış içeriği etkinleştir”e basarak sunumum açılması sağlanmaktadır.
Sunum açıldıktan sonra, her slayt için sayfa altında bulunan hoparlör işaretine tıklayıp sunumu anlatımlı olarak dinleyebilirsiniz. Sunumun 27, 38, 39 ve 44. slaytlarında videolar bulunmaktadır. Sezon içerisinde Zoom uygulaması üzerinden seminer paylaşımlarımız olacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
TAF Merkez Hakem Kurulu