Mesafeler Altyapı Gelişim Kampı 18 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri
arasında İzmir’de Yüksek Performans Kamp Eğitim Merkezi’nde
yapılacaktır. Liste ektedir

Liste