Ana statü gereği Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahip en fazla milli olmuş sporculardan beş ismin tespiti noter huzurunda gerçekleştirildi. 

31 Ekim 2021 tarihindeki Türkiye Atletizm Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu’ndaki üyeler arasında Ana Statü 7 maddenin yedinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentleri ile dokuzuncu fıkrasındaki kriterleri taşıyan sporculardan Nevin YANIT-BALTACI ve İlham Tanui ÖZBİLEN, genel kurul üyesi olarak belirlenmiştir.

En fazla beş üyenin belirlenmesi amacıyla, (a), (b) ve (c) bentlerini karşılayan iki sporcu olduğundan, diğer üç sporcunun tespiti için millilik sayıları esas alınmıştır. En fazla milli olan sporcular arasında Balgat’taki TAF Merkez Ofisi’nde noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda; Murat AYAYDIN, Ruhan IŞIM ve İsmail ASLAN genel kurul üyesi olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

NOT: Kuraya giren eski milli atletler – Fatma Dulkan, M.Zeki Öztürk, Serap Aktaş, Abdülkadir Türk, Burcu Yüksel, Murat Ayaydın, Ruhan Işım, Erim May, Türkan Erişmiş-Özata, Reşat Oğuz, İsmail Aslan