Türkiye Atletizm Federasyonu’nda Eğitim Kurulu ve Çocuk Atletizmi Kurulu’nun koordinasyonu için planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Atletizmin altyapıya yayılması için önemli bir işlevi olan Çocuk Atletizmi’nin yeni güncellemelerle birlikte TAF Bünyesi’ndeki Eğitim Kurulu ve Çocuk Atletizmi Kurulu’nun planlama toplantısı yapıldı. Balgat’taki TAF merkez ofisinde yapılan toplantıda Başkan Fatih Çintimar ve Genel Sekreter Satılmış Atmaca ile birlikte, Eğitim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Işık Bayraktar ve Çocuk Atletizmi Kurulu’ndan Kerem Balyemez ve kurul üyelerinden bazıları yer aldı.

Toplantıda 2022 takvimi içinde yapılacak Çocuk Atletizmi faaliyetlerinin planlaması ve içeriği üzerine konuşuldu ve taslak plan çıkarıldı.