14-15 Mayıs’ta Mersin’de yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları’nın sonuçları ektedir.

MERSİN OLİMPİK DENEME