YÖNETMELİKLER

  Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik
  ⇓ Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  ⇓ Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  ⇓ Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
  ⇓ Antrenör Eğitim Yönetmeliği
  ⇓ Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

  2020 Milli Sporcu Belgesi verilmesi
  ⇓ Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
  ⇓ Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi
  ⇓ Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği
  ⇓ Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
  ⇓ Sporcu lisans, vize ve transfer yönetmeliği
  ⇓ Antrenör Eğitim Yönetmeliği

   

   

  TALİMATLAR

  Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatı – 22.05.2008
  ⇓ Satın Alma ve İhale Talimatı – 17.10.2014
  ⇓ Harcırah Talimatı – 03.04.2013
  ⇓ Harcırah Talimatı (Ek madde değişikliği) – 27.12.2018
  ⇓ ⇓ İl Temsilcisi Talimatı – 01.12.2011
   Hukuk Kurulu Talimatı – 28 Mart 2018
  Atletizm Disiplin Talimatı 12.02.2015
  Disiplin Talimatı Değişikliği Ek Madde 14.08.2017
  ⇓ TAF Ana Statüsü – 15.01.2013
  ⇓  Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü29.01.2018
  Teknik Kurul Talimatı – 26.05.2008
  Avrasya Maratonu Talimatı
  ⇓ Eğitim, Alt Yapı ve Kulüplere Yardım Talimatı – 06.04.2010
  ⇓ Kamp Eğitim Talimatı
  Veteranlar Talimatı
  ⇓ Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı – 31.07.2015
  ⇓ Ödül Talimatı 
  ⇓ Sözleşmeli Personel Çalıştırma ve Norm Kadro Talimatı
  Türkiye Dopingle Mücadele Talimat
  Atletizm Hakem Talimatı 25.04.2019
  ⇓ Atletizm Lisans, Vize ve Transfer Talimatı
  ⇓ TAF 2020_2021 Sezonu Uygulama Talimatı
  Antrenör Eğitim Talimatı 7 Ekim 2020

  YÜRÜRLÜKTEN ALINMIŞ MEVZUATLAR

  ⇓ Atletizm Hakem Talimatı – 27.04.2011
  TAF 2017-2018 Sezonu Uygulama Talimatı
  ⇓ TAF 2019-2020 Sezonu uygulama talimatı
  TAF 2018-2019 Sezonu uygulama talimatı
  Antrenör Eğitim Talimatı 17.7.2017