Hakem-Kursu

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından talep edilmiş olan Atletizm Hakem Kursu, 14-17 Haziran 2013 tarihlerinde açılacaktır.

Kurs, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu'nda yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan kursiyerlerin, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaatları gerekmektedir. Müracaat sayısının 25 kursiyerin altında kalması halinde kurs iptal edilebilecektir.

Kursa Katılacaklarda Aranan Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,
 3. 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,
 4. Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,
 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
 6. 6. Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Kursiyerler, aşağıda listelenen belgeleri Federasyonumuzca görevlendirilen Kurs Eğitmeni’ne kurs günü bir kapaklı dosya içerisinde eksiksiz olarak teslim etmelidirler.

Kursa Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

 1. Kursa Katılım Dilekçesi
 2. GHSİM Ceza Belgesi
 3. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi kurumlarda çalışanlar, kurumlarından resmi yazı getirebilirler)
 7. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı’ndan)
 8. Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR09 0006 4000 0014 2005 9410 76 numaralı Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına Kurs Katılım Ücreti olarak 50 TL yatırıldığına dair Banka Dekontu
 9. Hakem Bilgi Formu

Program:

Gün: 14-17 Haziran 2013
Yer: Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu
 


Dilekçe Örneği için tıklayınız

Hakem Bilgi Formu için tıklayınız

Kurs Programı için tıklayınız