Duyuru

Antrenör kursları ile ilgili duyuru

Antrenör kursları ile ilgili duyuru

I. Kademe yardımcı antrenör kursu 05-15 Haziran 2017, II. Kademe Antrenör kursu 10-15 Haziran 2017 ve III. kademe kıdemli antrenör kursları 10-15 Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir’ de açılacaktır. II. Ve III. Kademe antrenör kurslarına katılacak olan kursiyerlerin ihtiyaç duydukları eğitim seminerleri ise 08-09 Haziran 2017 tarihlerinde İzmir’ de kursun yapılacağı yerde düzenlenecektir. Kursiyerler eksik olan seminerlerinin tamamını buradan alma şansına sahip olacaklardır. Kursa katılacak kursiyerler 05 Haziran 2017 Pazartesi saat 08:00’da kurs yerinde evrakları eksiksiz olarak kurs sorumlusuna teslim etmek zorundadır. 1.KADEME ATLETİZM YARDIMCI ANTRENÖR KURSU 05-15 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE İZMİR’ DE AÇILACAKTIR 1. Kademe Atletizm Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar A- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz. B- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak. C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. D- En az 18 yaşını doldurmuş olmak. E- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. İSTENİLEN BELGELER 1. Çocuk Atletizm Sertifikası (Olmayanlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursunda Başarılı Olması Halinde 2 Yıl İçerisinde Açılacak Olan Çocuk Atletizm Seminerde Çocuk Atletizm Belgesini Alarak Federasyonumuza Vermesi Durumunda 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi Alacaklardır. 2 Yıl İçersinde Çocuk Atletizmi Belgesini Almamış Olan Kursiyerler Haklarını Kaybedeceklerdir). 2. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı) 3. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir) 4. Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir) 5. Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli) 6. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir) 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8. Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir 9. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücreti 500,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır. Fax : 0 312 309 19 70 Telefon : 0 312 309 19 61-68 2. KADEME ANTRENÖR KURSU 10-15 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE İZMİR’ DE AÇILACAKTIR. İSTENİLEN BELGELER 1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine Sahip ve bu kademede en az 2 yıl çalışmış olmak ve 2 yıl içerisinde Eğitim Kurulunca açılmış olan 3 paket (zorunlu eğitim semineri hariç) eğitim seminerine katılmış olmak. ( Üniversitelerin eğitim etkinliğine katılarak alınan sertifikalar Eğitim Kurulunca kabul görmesi halinde istenen sayıya dahil edilecektir.) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir) Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir) Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir 2.Kademe Antrenör Kursu Ücreti 750,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır. 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR KURSU 10-15 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE İZMİR’DE AÇILACAKTIR. İSTENİLEN BELGELER 2.Kademe  Antrenör Belgesine Sahip ve bu kademede en az 2 yıl çalışmış olmak ve 2 yıl içerisinde Eğitim Kurulunca açılmış olan 4 paket (Zorunlu Eğitim Semineri hariç) eğitim seminerine katılmış olmak. ( Üniversitelerin eğitim etkinliğine katılarak alınan sertifikalar Eğitim Kurulunca kabul görmesi halinde istenen sayıya dahil edilecektir.) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir) Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir) Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir 3.Kademe  Kıdemli Antrenör Kursu Ücreti 1.000,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır.   Not: Antrenör kursları ve seminerleri Halkapınar Spor Salonunda yapılacaktır.   Kurs programları Kurs başvuru dilekçeleri dekontla beraber 1 Haziran 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki faksa göndermeleri gerekmektedir. Fax : 0 312 309 19 70 Telefon : 0 312 309 19 61-68

Yayın Tarihi : 3.06.2017 14:59:06
Sponsorlarımız
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar


Türkiyedeki en popüler spor dallarından biri olan atletizmde 2023 itibariyle yaklaşık 7 bin 400 kulüp, 341 bin lisanslı sporcu bulunmaktadır. TAF takviminde dokuz ayrı lig yarışması ve onlarca yurt dışı teması olmak üzere her yıl 200 den fazla faaliyet gerçekleştirilmektedir.Arşiv
Bağlantılar
Tüm yayın hakları Türkiye Atletizm Federasyonu'na aittir.