Uluslar arası Atletizm federasyonları Birliği “IAAF” tarafından hazırlanarak 196 ülkede uygulanan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Gümüşhane’ de organize edilecektir.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünün talebi doğrultusunda organize edilecek olan “IAAF Çocuk Atletizmi” Antrenör Eğitim Semineri, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünce alınan Federasyonumuzca da uygun bulunan kararlar doğrultusunda, müracaatları alınmış ve ücretleri yatırılmış olan aşağıda isimleri bulunan Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine verilecektir.

 

Katılımcı listesi

Program