Dünyada bu yıl yayılan Covid-19 pandemisi sonrası özel yarışmalarda uygulanmak üzere federasyonumuzca kılavuz ve organizatör taahhütnamesi hazırlandı.

Bu süreçte yarışma düzenleyecek kurum, kuruluş ve organizatörlerin Türkiye Atletizm Federasyonu Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı kapsamında hazırlanan kılavuzda belirtilen koşullar ile Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer ilgili idari otoritelerin yarışma tarihindeki güncel sağlık kural ve önlemlerine uyması gerekmektedir. Organizatörler, federasyonumuzdan ve ilgili il müdürlüğünden izin almak kaydı ile yarış düzenleyebilecektir.

Ekte yer alan Özel Yarışmalar Kılavuzu ve organizatör taahhütnamesinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

ÖZEL YARIŞMALAR KILAVUZU – GÜNCEL
ORGANİZATÖR TAAHHÜTNAMESİ