Duyuru

Ankara - 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu

Ankara - 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu


2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 28 Mayıs - 10 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’ da açılacaktır. Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2018 Kursa Katılacakların Listesi 26 Mayıs 2018 de Federasyonumuz Web Sayfasında Yayınlanacaktır. Yayınlanan Listede İsmi Bulunmayan Kursiyerler Kursa Katılamayacaklardır. 2018 Yılında açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek yapılacaktır. Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında Antrenör Kursu için bildirilen (2. Kademe 25 kişi) sayılara ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir. Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan sıra takip edilebilir. Antrenör kursu ön kayıt işlemleri Son Başvuru Tarihi:25 Mayıs 2018 Cuma e- Devlet üzerinden dinamik bilgi sistemine kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır. Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecektir. 2. Kademe Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar A- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz. B- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. D- En az 18 yaşını doldurmuş olmak. E- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. F- 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine Sahip Olmak G- Bir Üst Kademe Antrenör Yanında 1 Yıl Çalıştığını Belgelemek H- 2 Antrenör Gelişim Seminerine Katılmış Olmak İSTENİLEN BELGELER 1). 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı) 2). Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir) 3). Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir) 4). Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli) 5). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir) 6). Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7). Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir 8). 2.Kademe Antrenör Kursu Ücret (750,00 TL.) Dekontu 9).2 Adet Seminer Belgesi (1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesini Aldığı Tarihten Sonra Katıldığınız Bir Seminer) 10).Bir Üst Kademe Antrenörün Yanında En Az Bir Yıl Çalıştığını Belgelemek e- devlet yani aşağıdaki linkten kendi şifrenizle giriş yaptıktan sonra https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ Yukarda gösterilen arama kısmına “spor bilgi sistemi” yazılıyor. Daha sonra aşağıda gösterilen “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” linkini tıklayınız Açılan sayfada (aşağıdaki gibi) alt kısımda yer alan daire içine alınmış olan “Uygalamaya git” kısmını tıklayınız Aşağıdaki gibi açılan sayfada İşaretlenmiş olan “Spor Elamanı” tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfadan yine işaretli olan “Kurs Ön Kayıt Başvurusu” açılarak buradan kursa ön kayıt işlemlerinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz. BİLGİ İÇİN BAŞVURU REHBERİMİZİ İNCELEYİNİZ – POWER POINT SUNUSU

Yayın Tarihi : 15.05.2018 18:56:20
Sponsorlarımız
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar


Türkiyedeki en popüler spor dallarından biri olan atletizmde 2023 itibariyle yaklaşık 7 bin 400 kulüp, 341 bin lisanslı sporcu bulunmaktadır. TAF takviminde dokuz ayrı lig yarışması ve onlarca yurt dışı teması olmak üzere her yıl 200 den fazla faaliyet gerçekleştirilmektedir.Arşiv
Bağlantılar
Tüm yayın hakları Türkiye Atletizm Federasyonu'na aittir.