Ana Sayfa > Mevzuat

Mevzuat

Mevzuat

KANUNLAR


638 Sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
3796 Sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER


Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
Antrenör Eğitim Yönetmeliği
Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
2020 Milli Sporcu Belgesi verilmesi
Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği
Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
TAF Ana Statüsü (15.01.2013)
TAF Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü 29.01.2018

TALİMATLAR


TAF Harcırah Talimatı (03.04.2013)
TAF Harcırah Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.10.2018)
TAF İl Temsilcisi Talimatı (01.12.2011)
TAF Hukuk Kurulu Talimatı (28.03.2018)
TAF Disiplin Talimatı (23.12.2015)
TAF Disiplin Talimatı Değişikliği – Ek Madde (14.08.2017)
TAF Teknik Kurul Talimatı (26.05.2008)
TAF Kıtalararası Avrasya Maratonu Org. Talimatı (26.05.2008)
TAF Eğitim, Alt Yapı ve Kulüplere Yardım Talimatı (06.04.2010)
TAF Kamp Eğitim Talimatı (26.05.2008)
TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.02.2016)
TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı (31.07.2015)
TAF Ödül Talimatı (23.12.2008)
TAF Sözleşmeli Personel Çalıştırma ve Norm Kadro Talimatı (18.08.2016)
TAF Hakem Talimatı (25.04.2019)
TAF Sporcu Lisans Vize Transfer Talimatı (14.08.2020)
TAF Antrenör Eğitim Talimatı (06.10.2020)
TAF Antrenör Eğitim Talimatı ek madde (5.10.2021)

STRATEJİK PLAN


2018-2024 Stratejik Plan
Sponsorlarımız
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar