Duyuru

İstanbul'da I. Kademe yardımcı antrenör kursu açılacak

İstanbul'da I. Kademe yardımcı antrenör kursu açılacak


1. Kademe yardımcı antrenör kursu 15-25 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul'da açılacaktır.  2018 Yılında  açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek    yapılacaktır.  Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.  01 Ocak 2018 tarihinden itibaren açılacak olan tüm kademelerdeki antrenör kurslar kayıtları e- Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemine girerek yapılacaktır.  Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.  Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında I. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu için bildirilen (25 kişi) sayıya ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir. Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan  sıra takip edilebilir. Antrenör kursu ön kayıt işlemleri İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile İstanbul Aydın Üniversitesi Tesislerinin kullanılarak açılacak olan kurs şartları aşağıda bildirilmiştir. Son Başvuru Tarihi:12 Ocak 2017 Cuma Mesai Saati Bitimine Kadar Dilekçe ile Dekontu Aşağıda Belirtilen Fax a Göndermeleri gerekmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır. Not: Genel Eğitim Programında Yer Alan Derlerden Muaf Olan Adayların 21 Ocak 2018 Pazar Saat:08:00’ da Evraklarını Eksiksiz Olarak Kurs Sorumlusuna Teslim Etmeleri Gerekmektedir. Evrakları Eksik Olan Adaylar Kursa Kabul Edilmeyecektir. 1. Kademe Atletizm Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar A- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz. B- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak C- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. D- En az 18 yaşını doldurmuş olmak. E- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. İSTENİLEN BELGELER 1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkekler için-Sakalsız ve Kravatlı) 2. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (Aslı getirilecektir) 3. Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı getirilecektir) 4. Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Okul Müdürlüğünden Tasdikli) 5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı getirilecektir) 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7. Milli Sporcu olanlar (varsa) Millilik Belgesi getireceklerdir 8. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücreti 500,00 TL. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR24 0006 2000 7110 0006 2959 14 nolu Türkiye Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır. Fax : 0 312 309 19 70 Telefon : 0 312 309 19 61-68 Kurs Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi Beşyol Mah. İnönü Cad. No.38 Küçükçekmece (Şükrü Balcı Polis Okulu Karşısı) / İstanbul

Yayın Tarihi : 2.01.2018 13:27:29
Sponsorlarımız
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar


Türkiyedeki en popüler spor dallarından biri olan atletizmde 2023 itibariyle yaklaşık 7 bin 400 kulüp, 341 bin lisanslı sporcu bulunmaktadır. TAF takviminde dokuz ayrı lig yarışması ve onlarca yurt dışı teması olmak üzere her yıl 200 den fazla faaliyet gerçekleştirilmektedir.



Arşiv




Bağlantılar
Tüm yayın hakları Türkiye Atletizm Federasyonu'na aittir.