Ana Sayfa > Duyuru

Duyuru

Spor Bilimleri öğretim üyelerinin dikkatine

Spor Bilimleri öğretim üyelerinin dikkatine

Öğretim üyelerinin hak ve muafiyetlerini düzenleyen Antrenör Eğitim Yönetmeliği kapsamındaki öğretim üyelerinin ay sonuna kadar TAF'a başvurması gerekmektedir.  14.12.2019 Tarihli Antrenör Eğitim Yönetmeliği'nin "Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyetlerini düzenleyen geçici madde şu şekildedir: GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Yukarıdaki geçici madde kapsamında yer alan öğretim üyelerinden Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunamayanların 30.12.2020 tarihine kadar uzaktan@taf.org.tr adresinden Türkiye Atletizm Federasyonu'na ulaşmaları önemle duyurulur.

Yayın Tarihi : 16.12.2020 18:39:16