Duyuru

Spor Kulüplerimize Duyuru

Spor Kulüplerimize Duyuru


“Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü 32256 sayı numarası ile Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin faydalanabileceği bu yönetmelik, 01.04.2023 tarihi dahil olmak üzere sporculara ödenen ücretleri kapsamaktadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Düzeltme beyannameleri hariç kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İade edilecek vergiler açısından özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılması gerekmektedir. Ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacaktır.

İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca; amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler, sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları, amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar için kullanılabilecektir.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik

Yayın Tarihi : 24.07.2023 20:30:49
Sponsorlarımız
Bağlı Olduğumuz Kuruluşlar


Türkiyedeki en popüler spor dallarından biri olan atletizmde 2023 itibariyle yaklaşık 7 bin 400 kulüp, 341 bin lisanslı sporcu bulunmaktadır. TAF takviminde dokuz ayrı lig yarışması ve onlarca yurt dışı teması olmak üzere her yıl 200 den fazla faaliyet gerçekleştirilmektedir.Arşiv
Bağlantılar
Tüm yayın hakları Türkiye Atletizm Federasyonu'na aittir.