Mevzuat

KANUNLAR

⇓ 638 Sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
⇓ 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
⇓ 3796 Sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
⇓ 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik
⇓ Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
⇓ Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
⇓ Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
⇓ Antrenör Eğitim Yönetmeliği
⇓ Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
2020 Milli Sporcu Belgesi verilmesi
⇓ Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
⇓ Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi
⇓ Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği
⇓ Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
taf-2021-2022-faaliyet-sezonu-uygulama-talimati/
⇓ TAF Ana Statüsü (15.01.2013)
⇓ TAF Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü 29.01.2018

TALİMATLAR

TAF Yarışma Talimatı (22.05.2008)
⇓ TAF Harcırah Talimatı (03.04.2013)
⇓ TAF Harcırah Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.10.2018)
TAF İl Temsilcisi Talimatı (01.12.2011)
 TAF Hukuk Kurulu Talimatı (28.03.2018)
TAF Disiplin Talimatı (23.12.2015)
TAF Disiplin Talimatı Değişikliği – Ek Madde (14.08.2017)
TAF Teknik Kurul Talimatı (26.05.2008)
TAF Kıtalararası Avrasya Maratonu Org. Talimatı (26.05.2008)
⇓ TAF Eğitim, Alt Yapı ve Kulüplere Yardım Talimatı (06.04.2010)
⇓ TAF Kamp Eğitim Talimatı (26.05.2008)
TAF Veteranlar Talimatı (26.05.2008)
TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.02.2016)
⇓ TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı (31.07.2015)
⇓ TAF Ödül Talimatı (23.12.2008)
⇓ TAF Sözleşmeli Personel Çalıştırma ve Norm Kadro Talimatı (18.08.2016)
TAF Hakem Talimatı (25.04.2019)
TAF 2021-2022 Sezonu Uygulama Talimatı (24 Elül 2021)
⇓ TAF 2020_2021 Sezonu Uygulama Talimatı
TAF Antrenör Eğitim Talimatı (06.10.2020)
TAF Antrenör Eğitim Talimatı ek madde (5.10.2021)
TAF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı Değişikliği (8.02.2022)
TAF 2022_2023 Sezonu Uygulama Talimatı