Mevzuat

KANUNLAR

 638 Sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 3796 Sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

⇓ Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik
⇓ Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
⇓ Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
⇓ Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
⇓ Antrenör Eğitim Yönetmeliği
⇓ Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
2020 Milli Sporcu Belgesi verilmesi
⇓ Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
⇓ Spor Kondisyonerliği Eğitim Yönergesi
⇓ Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği
⇓ Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
⇓ TAF Ana Statüsü (15.01.2013)
⇓ TAF Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü 29.01.2018

TALİMATLAR

⇓ TAF Harcırah Talimatı (03.04.2013)
⇓ TAF Harcırah Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.10.2018)
⇓ TAF İl Temsilcisi Talimatı (01.12.2011)
 TAF Hukuk Kurulu Talimatı (28.03.2018)
⇓ TAF Disiplin Talimatı (23.12.2015)
⇓ TAF Disiplin Talimatı Değişikliği – Ek Madde (14.08.2017)
⇓ TAF Teknik Kurul Talimatı (26.05.2008)
⇓ TAF Kıtalararası Avrasya Maratonu Org. Talimatı (26.05.2008)
⇓ TAF Eğitim, Alt Yapı ve Kulüplere Yardım Talimatı (06.04.2010)
⇓ TAF Kamp Eğitim Talimatı (26.05.2008)
⇓ TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı Ek Madde Değişikliği (04.02.2016)
⇓ TAF Özel Yarışmalar Uygulama Talimatı (31.07.2015)
⇓ TAF Ödül Talimatı (23.12.2008)
⇓ TAF Sözleşmeli Personel Çalıştırma ve Norm Kadro Talimatı (18.08.2016)
⇓ TAF Hakem Talimatı (25.04.2019)
TAF Sporcu Lisans Vize Transfer Talimatı (14.08.2020)
⇓ TAF Antrenör Eğitim Talimatı (06.10.2020)
⇓ TAF Antrenör Eğitim Talimatı ek madde (5.10.2021)
⇓ TAF Yarışma Talimatı 15-02-2023  (yeni)
⇓ TAF Master Atletizm Talimatı 15.02.2023  (yeni)

STRATEJİK PLAN
⇓ 2018-2024 Stratejik Plan